masové vymieranie

vyhynutie veľkého množstva taxónov (vysoko prevyšujúce pozaďové vymieranie) v priebehu relatívne krátkeho geologického obdobia; pozri tiež pozaďové vymieranie


» Výkladový slovník - Druhová ochrana