megafauna

živočíšstvo s väčšími telesnými rozmermi, kritériom je minimálna hmotnosť (podľa zdroja) od 2 do 1 000 kg, najčastejšie však 20 až 44 kg; pozri tiež fauna


» Výkladový slovník - Druhová ochrana