Menej dotknutý LC

(v zmysle definícií IUCN 2001) taxón je zaradený do tejto kategórie, ak bol hodnotený podľa kritérií, ale nie je možné klasifikovať ho ako Kriticky ohrozený, Silne ohrozený, Zraniteľný ani Takmer ohrozený; do kategórie sú zaradené rozšírené a početné taxóny


» Výkladový slovník - Druhová ochrana