minimálna dynamická oblasť

najmenšia rozloha územia potrebná pre prežívanie minimálnej životaschopnej populácie; pozri tiež minimálna životaschopná populácia


» Výkladový slovník - Druhová ochrana