minimálna životaschopná populácia (MŽP)

najmenšia populácia s pravdepodobnosťou prežitia určitého obdobia, táto pravdepodobnosť je štatisticky definovaná na základe predpokladaných demografických, genetických a environmentálnych podmienok a prírodných disturbancií; v ekosozologickej praxi/ochrane sú prijaté dve veľkosti MŽP ohrozených druhov/taxónov: 50 jedincov s  pravdepodobnosťou krátkodobého prežívania (so schopnosťou eliminovať inbríding) a 500 jedincov s pravdepodobnosťou dlhodobého prežívania (so schopnosťou eliminovať génový drift); pozri tiež analýza životaschopnosti populácie (AŽP)


» Výkladový slovník - Druhová ochrana