morfodruh

druh definovaný na základe svojho vzhľadu; termín nie je taxonomickou entitou; príkladom dvoch morfodruhov môže byť húsenica a motýľ – z hľadiska systému živočíchov ide o jeden druh, z hľadiska vzhľadu (a aj funkcie v ekosystéme) sú to však dva morfodruhy


» Výkladový slovník - Druhová ochrana