mortalita

úmrtnosť; miera mortality (death rate) je pomer počtu uhynutých jedincov na 1000 jedincov počas jedného roka, slúži na definovanie dynamiky populácie


» Výkladový slovník - Druhová ochrana