mutualistický kľúčový druh/taxón

organizmus, ktorý existuje v obojstranne prospešných vzťahoch s iným organizmom a jeho vymiznutie má výrazný dopad na celý ekosystém (napr. to môže byť vták, ktorý požieraním plodov zabezpečuje klíčivosť ich semien a tým aj existenciu pôvodných lesov); pozri tiež kľúčový druh/taxón


» Výkladový slovník - Druhová ochrana