MŽP

pozri minimálna životaschopná populácia


» Výkladový slovník - Druhová ochrana