nadmerné využívanie

využívanie obnoviteľných prírodných zdrojov nad ich schopnosť regenerácie; termín sa často upresňuje podľa cieľa/spôsobu realizácie (nadmerné pasenie, zber, výrub, rybolov, lov...)


» Výkladový slovník - Druhová ochrana