natalita

množivosť; mierou natality (natality/birth rate) je pomer počtu splodených jedincov na 1 000 jedincov počas jedného roka, slúži na definovanie dynamiky populácie; pozri tiež fekundita, fertilita


» Výkladový slovník - Druhová ochrana