negatívny faktor

pozri rizikový faktor


» Výkladový slovník - Druhová ochrana