negatívny populačný trend

pozri populačný trend


» Výkladový slovník - Druhová ochrana