Nehodnotený NE

(v zmysle definícií IUCN 2001) taxón, ktorý ešte nebol hodnotený prostredníctvom kritérií


» Výkladový slovník - Druhová ochrana