nepôvodný druh/taxón

pozri alochtónny druh/taxón


» Výkladový slovník - Druhová ochrana