nespotrebné využívanie

využívanie zdroja, pri ktorom nedochádza k jeho spotrebe, nie je odstránený zo systému; pozri tiež spotrebné využívanie


» Výkladový slovník - Druhová ochrana