typová lokalita

lokalita, z ktorej pochádza typový materiál; pozri tiež typový materiál, typový jedinec


» Výkladový slovník - Druhová ochrana