typový materiál

jedince taxónu, podľa ktorých bol tento taxón vedecky opísaný


» Výkladový slovník - Druhová ochrana