typový jedinec

jedinec taxónu, podľa ktorých bol tento taxón vedecky opísaný


» Výkladový slovník - Druhová ochrana