varovný čas

čas, počas ktorého bol taxón zaradený do niektorej z troch kategórií ohrozených (VU, EN, CR) až do jeho vyhynutia


» Výkladový slovník - Druhová ochrana