VU

pozri Zraniteľný


» Výkladový slovník - Druhová ochrana