Havarijný plán

vypracúva sa pre každé používanie GMO v každej rizikovej triede.


» Výkladový slovník - Geneticky modifikované organizmy