zdivený

pôvodne zdomácnené zviera, ktoré žije navoľno po vypustení alebo uniknutí z chovu a spravidla sa mu vrátili prejavy správania jeho divožijúceho predka; pozri tiež splanený 


» Výkladový slovník - Druhová ochrana