zdrojová populácia

populácia žijúca v habitate s optimálnymi podmienkami, vďaka ktorým dosahuje vysokú množivosť (resp. vysoko presahujúcu úmrtnosť) a tým aj dostatok emigrujúcich/dispergujúcich jedincov s potenciálom (re)kolonizovať ďalšie oblasti; pozri tiež metapopulácia, habitat, populácia, prepadová populácia, prepadový habitat, zdrojový habitat


» Výkladový slovník - Druhová ochrana