zistený (údaj)

(v zmysle definícií IUCN 2016) údaj založený na dokladovanom pozorovaní/zmeraní (všetkých) jedincov populácie alebo inej premennej; pozri tiež očakávaný (údaj), odhadnutý (údaj), premietnutý (údaj), usudzovaný (údaj), zistený (údaj)


» Výkladový slovník - Druhová ochrana