znehodnotenie biotopu/habitatu

pozri degradácia biotopu/habitatu


» Výkladový slovník - Druhová ochrana