zónovanie

stanovenie priorít v priestore; nástroj, zložka dizajnu chráneného územia regulujúca ľudské aktivity v ňom a v jeho okolí, založená na stanovení priorít; pozri tiež jadrová oblasť, nárazníková oblasť/zóna, prechodová oblasť/zóna


» Výkladový slovník - Druhová ochrana