zoocenóza

živočíšne spoločenstvo; súbor populácií všetkých druhov živočíchov, ktoré žijú v určitom biotope; termín viazaný na synekológiu; pozri tiež biotop, fytocenóza, spoločenstvo


» Výkladový slovník - Druhová ochrana