Zraniteľný VU

(v zmysle definícií IUCN 2001) tretia najvyššia kategória ohrozenia; taxón podľa najlepších dostupných podkladov spĺňa ktoréhoľvek z kritérií A – E pre túto kategóriu a  teda je vystavený vysokému riziku vyhynutia v prírode


» Výkladový slovník - Druhová ochrana