aerosól

čiastočky v pevnom a kvapalnom skupenstve v plynnej látke.


» Výkladový slovník - Antropogénne vplyvy na zložky životného prostredi