Hodnotenie rizika

tiež analýza rizika (angl. Risk Assessment)


» Výkladový slovník - Geneticky modifikované organizmy