Aitkenove jadrá

atmosférické častice s veľkosťou v rozsahu od 0,01 μm až po 0,10 μm. 


» Výkladový slovník - Antropogénne vplyvy na zložky životného prostredi