atmosféra

plynný obal Zeme skladajúci sa z troposféry, stratosféry, mezosféry, termosféry a exosféry. 

» Výkladový slovník - Antropogénne vplyvy na zložky životného prostredi