biologická diverzita

variabilita všetkých žijúcich organizmov a všetkých ekosystémov a ekologických komplexov (terestrických, morských a ostatných vodných), ktorých súčasťou sú organizmy. Je to teda diverzita v rámci druhu a diverzita ekosystémov.

» Výkladový slovník - Antropogénne vplyvy na zložky životného prostredi