biomasa

1. organická hmota, hmota živých organizmov na ploche; zvyčajne sa vyjadruje ako hmotnosť sušiny na jednotku plochy. 

2. všetky organizmy prítomné v ekosystéme v okamihu pozorovania. 


» Výkladový slovník - Antropogénne vplyvy na zložky životného prostredi