biometylácia

enzymatický proces prebiehajúci v bunkách organizmov (prebieha za účasti enzýmov) a predstavuje prenos metylovej skupiny (CH3‒) na atóm kovu alebo polokovu. Pojem bioalkylácia označuje prenos alkylovej (metylová, etylová, propylová a ďalšie) skupiny na atóm kovu alebo polokovu. Medzi alkylové skupiny patrí aj metylová skupina, ale keďže prenos metylovej skupiny v prírode sa vyskytuje oveľa častejšie ako ktorejkoľvek inej alkylovej skupiny, tak prenos metylovej skupiny sa označuje biometylácia a prenos ostatných skupín sa nazýva bioalkylácia. Biometylácia (a bioalkylácia) prebieha nielen v bunkách mikroorganizmov (baktérie, mikroskopické huby), ale taktiež aj u ostatných skupín organizmov (vyššie huby, rastliny, živočíchy vrátane človeka).

» Výkladový slovník - Antropogénne vplyvy na zložky životného prostredi