Horizontálny prenos génov

prenos génov z jedného jedinca na iného, jedince môžu patriť k rovnakému alebo inému biologickému druhu, prebieha obvykle iným spôsobom ako krížením.


» Výkladový slovník - Geneticky modifikované organizmy