bioremediácia

proces očistenia prostredia (dekontaminácia) živými organizmami. 

» Výkladový slovník - Antropogénne vplyvy na zložky životného prostredi