biosféra

1. časť zemského obalu so žijúcimi organizmami, v ktorej prebiehajú ich životné procesy. 

2. sféra s vhodnými podmienkami pre život na Zemi, zahŕňajúca časti ostatných sfér: litosféry, pedosféry, hydrosféry, atmosféry a kryosféry. Jej súčasťou je aj rastlinstvo, živočíšstvo a mikroorganizmy. 

» Výkladový slovník - Antropogénne vplyvy na zložky životného prostredi