čistiarenský kal

 konečný produkt procesu čistenia odpadových vôd.

» Výkladový slovník - Antropogénne vplyvy na zložky životného prostredi