degradácia

úpadok vyjadrený znížením kvality až zánikom nejakej veci, určitého javu alebo procesu, vrátane negatívnej zmeny stavu životného prostredia.

» Výkladový slovník - Antropogénne vplyvy na zložky životného prostredi