desublimácia

termodynamický proces, v ktorom látka prechádza z plynnej fázy do tuhej.

» Výkladový slovník - Antropogénne vplyvy na zložky životného prostredi