ekvivalentný obyvateľ (EO)

množstvo biologicky odstrániteľného organického znečistenia vyjadreného hodnotou ukazovateľa biochemická spotreba kyslíka za päť dní (BSK5 - ATM), ktorá je ekvivalentná znečisteniu produkovanému jedným obyvateľom, t.j. 60 g BSK5 (ATM) za deň.

» Výkladový slovník - Antropogénne vplyvy na zložky životného prostredi