emisia

látka, ktorá je vypúšťaná (vnášaná) zo zdrojov do atmosféry, ktorú svojou prítomnosťou znečisťuje (úlety škodlivín zo zdrojov).

» Výkladový slovník - Antropogénne vplyvy na zložky životného prostredi