endokrinné disruptory

exogénne látky, ktoré menia funkciu endokrinného systému živočíchov a rastlín imitovaním alebo interferenciou s funkciou prírodných hormónov a následne nepriaznivo vplývajú na zdravý organizmus. 

» Výkladový slovník - Antropogénne vplyvy na zložky životného prostredi