evapotranspirácia

strata vody z pôdy a vegetácie do atmosféry. Potenciálna evapotranspirácia môže byť vypočítaná z fyzikálnych vlastností prostredia, napríklad dopadajúcim žiarením, rýchlosťou vetra a teplotou. Aktuálna (skutočná) evapotranspirácia je obvykle nižšia než potenciálna, lebo závisí na prísune vody zo zrážok alebo z pôdnych zásob. 

» Výkladový slovník - Antropogénne vplyvy na zložky životného prostredi