Hybrid

kríženec, ktorý sa svojimi znakmi a vlastnosťami zjavne líši od oboch rodičov.


» Výkladový slovník - Geneticky modifikované organizmy