fotovoltaický (solárny, slnečný) článok

článok, ktorý premieňa slnečné žiarenie priamo na elektrickú energiu, keď napätie v článku vzniká po dopade lúča svetla (fotónov) na rozhranie dvoch rôznych polovodičov. 

» Výkladový slovník - Antropogénne vplyvy na zložky životného prostredi