fragmentácia

rozdelenie spoločenstva na niekoľko menších častí, ktoré sú od seba oddelené väčšími či menšími plochami bez vegetácie.

» Výkladový slovník - Antropogénne vplyvy na zložky životného prostredi