fytoextrakcia

schopnosť rastlín účinne extrahovať anorganické ako aj organické látky z prostredia.

» Výkladový slovník - Antropogénne vplyvy na zložky životného prostredi